English中文版官网正式版

 

Directions

   百度地图API自定义地图

 

Hongqiao Airport--Hotel

A9--G1501--S58--S9--Xishan Tollgate--Huanhu Road--Taihu Bridge--Changsha Island

 

Hangzhou--Hotel

S13--S12--G15W--S9--Xishan Tollgate--Huanhu Road--Taihu Bridge--Changsha Island

 

Nanjing--Hotel

G42--G2--S9--Xishan Tollgate--Huanhu Road--

Taihu Bridge--Changsha Island

Tel:0512-82276999/66515999 Fax:0512-66517888 Add:Changsha Island,Taihu Resort District Suzhou

The Official Weibo The Weixin No.:nobleresort